跳至內容

Kiûn-chú-chṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiûn-chú-chṳ (君主制) he koet-kâ chui-kô khièn-li̍t vàn-chhiòn fe̍t péu-mien song tsi̍p-chûng yî hân-yit ke-thí ke chṳ-thu. Liá-chak ke-ngìn chhṳ̂n-cho kiûn-chú. Kiûn-chù yû vàn-chhiòn put-thùng-yì khì-thâ mìn-chung ke khièn-li̍t. Kiûn-chù sòng-sòng he chûng-sṳ̂n ke, fe̍t-chá to thui-vi vì-chṳ́. Kiûn-chú-chṳ he kú-thoi lâu Chûng-sṳ-ki sòng-kien ke chṳn-khièn hìn-sṳt. Kiûn-chú yit-pân sṳ-sì ke, thán ya yû sién-kí ke, pî-yì kau-chûng. Yû-siâ kiûn-chù m sṳ̍t-chi khièn-li̍t, pî-yì Yîn-koet ńg-vòng, liá-chúng chṳ-thu chhṳ̂n-cho kiûn-chú li̍p-hien-chṳ.