Ki-chá

Chhiùng Wikipedia lòi

Ki-chá (記者) he chhòn-pô mòi-thí ke chôn-ngia̍p ngìn-yèn, chhiùng-sṳ chṳ̂-sín chhái-si̍p lâu sîn-vùn po-thô kûng-chok ke ngìn.