Kiok

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nice feet.jpg

Kiok he ngìn-thí phu-vi tsṳ̂-yit, tshai-yî mî-yit thiàu thúi ke ha-phu, hàng-tséu sṳ̀-khiet lâu thi-mien tsiap-tshiuk.