Kiok

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Male Right Foot 1.jpg

Kiok he ngìn-thí phu-vi tsṳ̂-yit, tshai-yî mî-yit thiàu thúi ke ha-phu, hàng-tséu sṳ̀-khiet lâu thi-mien tsiap-tshiuk.