Kiok-tha̍p-chhâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Kiok-tha̍p-chhâ

Kiok-tha̍p-chhâ (腳踏車), ya ham cho chhṳ-chón-chhâ (自轉車), chhṳ-hàng-chhâ (自行車) fe̍t-chá thiet-mâ (鐵馬), he yit chúng chhâ.