Kiok-tsṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngìn ke Kiok-tsṳ́

Kiok-tsṳ́ he ngìn fe̍t-tsá thung-vu̍t ke kiok-song ke tsṳ́-thèu. Ngìn-ke Kiok-tsṳ́ ke poi-phu su tsṳ́-kap ke pó-fu.