Koet-chi-kô

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Koet-chi-kô he yit chak yû-miàng ke khiung-sán-chú-ngi kô-khiuk. Khì ke chok-chá he Fap-koet-ngìn Eugène Edine Pottier.