Koet-li̍p Thòi-pet Khô-kî Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Koet-li̍p Thòi-pet Khô-kî Thai-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"國立台北科技大學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Koet-li̍p Thòi-pet Khô-kî Thai-ho̍k káu-mùn

Koet-li̍p Thòi-pet Khô-kî Thai-ho̍k (Yîn-vùn: National Taipei University of Technology, sok-siá he Taipei TechNTUT fe̍t TIT), chhièn he 1912 ngièn 7 ngie̍t 5 ngit Ngit-kí sṳ̀-thoi chhóng-li̍p ke mìn-chṳn-khiu̍k Ho̍k-vu-phu fu-su̍k Kûng-ngia̍p Kóng-si̍p-só. yî 1997 ngièn 8 ngie̍t 1 ngit phan-ho̍k chit-yù fèt Kau-yuk-phu khén-thin sṳ̂n-kak he "Koet-li̍p Thòi-pet Khô-kî Thai-ho̍k", sáng ham Pet Khô, Pet Khô Thai, Thòi-pet Khô Thai, muk-chhièn sat-yû kî-thien ,thien-chṳ̂, kûng-chhàng, kón-lî, sat-kie, ngìn-vùn lèu sa-fi khô-ho̍k tén-tén liuk-chak ho̍k-yen, he yit-chak ngiên-kiu-hìn ke Koet-li̍p Khô-kî Thai-ho̍k, chhai Ho̍k-su̍t lèu sṳ̍t-vu song yù chhut-set ke péu-hien, 2013 ngièn fûn sién he "Tién-fam Khô Thai".

2015 ngièn 8 ngie̍t fûn Koet-li̍p Tò-yèn Kô-kip Nùng-kûng Chṳt-ngia̍p Ho̍k-káu chhiu pin-ngi̍p ke-káu, sàng ke-káu fu-su̍k nùng-kûng.