跳至內容

Kreis Bergstraße

Chhiùng Wikipedia lòi
Kreis Bergstraße.
Kreis Bergstraße fui-chông.
Kreis Bergstraße fui-chông.

Kreis Bergstraße he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke yen. Chúng mien-chit 44.90 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 120,988-ngìn (2014-ngièn).

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]