跳至內容

L'Atzúbia

Chhiùng Wikipedia lòi
L'Atzúbia.
L'Atzúbia.
L'Atzúbia Vûn-chông

L'Atzúbia (Sî-pân-ngà-ngî: Adsubia), he Sî-pân-ngà Valencia Chhṳ-chhṳ-khî Alicante-sén ke yit-ke Sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 15 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 550 ngìn (2001-ngièn), ngìn-khiéu Me̍t-thu 37 ngìn / phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]