Lìm-pâ Se-pâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lìm-pâ Se-pâu.

Lìm-pâ Se-pâu he yit-lui khí-yû miên-yi̍t sṳt-phe̍t kûng-nèn ke Se-pâu-ne.