Lìm Hien-Thòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Lìm Hien-Thòng sîn-sâng.

Lìm Hien-Thòng (Hon-sṳ: 林獻堂; 1881 ngièn 10 ngiet 22 ho - 1956 ngièn 9 ngiet 8 ho), miàng Chhièu-chhṳ̂m (朝琛), Hien-thòng he giâ pió-jī, ho Kon-yèn (灌園).

Lìm Hien-thòng chhai Tòi-chûng-sṳ Vu-fûng-khî chhút-sâng, he Vu-fûng Lìm-kâ (霧峰林家) ke sṳ̀ng-yèn.