Lón

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Lón (卵) he tiâu-é, chhùng-é lâu lióng-chhî thung-vu̍t phu chhut-lòi ke yù ngang hok ke phî-thôi.