Lùn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Lùn

Lùn (錀) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Rg, ngièn-tsṳ́ su-muk he 111, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi yit-pak yit-sṳ̍p-yit vi.