Landkreis Darmstadt-Dieburg

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Landkreis Darmstadt-Dieburg fui-chông.

Landkreis Darmstadt-Dieburg he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke Yen. Chúng mien-chit 658.51 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 287,966-ngìn (2014-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]