Lausanne

Chhiùng Wikipedia lòi
Lausanne.

Lausanne (Fap-ngî: Lausanne, Koet-chi Yîm-phiêu: [loˈzan]) he Sui-sṳ Fap-ngî-khî sàng-sṳ, vi-yî Léman-fù (Fap-ngî: Lac Léman) pet-ngan, lâu Fap-koet sàng-sṳ Évian-les-Bains siông-mong, pet-mien he Jura Sân-mak. Lausanne vi-yî Genève tûng-pet yok 50 kûng-lî chhú. Kì he Sui-sṳ Lièn-pâng vok chû lâu Lausanne-khî Sú-fú, thùng-sṳ̀ ya-he thai Lausanne Tû-fi-khî ke fu̍t-sîm sàng-sṳ, he Sui-sṳ ke thi-ńg thai sàng-sṳ. Lausanne lâu lìn khiûn ke Genève yit-ngióng, he hí-tô chho̍k-miàng ke Koet-chi chû-chṳt li-yì Koet-chi o ve fi tén ke Chúng-phu só-chhai-thi, yîn-chhṳ́ ya pûn chhṳ̂n-vì “Olympic sú-tû ”. Lausanne kin-nui ke Lausanne kón-lî ho̍k-yen yi̍t he sṳ-kie yit liù ke chho̍k-miàng ho̍k-fú lâu ngièn-kiu kî-kèu. Lausanne ya vi-yî Sui-sṳ yòng chiú khî ke chûng-sîm vi-tsì. Nang-ngoi, vi-yî Lausanne ke Lausanne Lièn-pâng Lî-kûng ho̍k-yen he Sui-sṳ lióng só Lièn-pâng Lî-kûng ho̍k-yen chṳ̂-yit.