Liù-thí li̍t-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Liù-thí li̍t-ho̍k he li̍t-ho̍k ke yit-mùn kî, ngiên-kiu li̍t-ho̍k hien-siong lèu li̍t-ho̍k hàng-vì ke Khô-ho̍k.