Liùng-hâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Liùng-hâ

Liùng-hâ (Lâ-tên-vùn ho̍k-miàng: Nephropidae) he Kap-hok-â-mùn Sṳ̍p-tsiuk-muk ke yit-ke khô, kì yû thai-yok si-sṳ̍p-ńg tsúng-lui.