Lin-chṳ-koet

Chhiùng Wikipedia lòi

Lin-chṳ-koet he khiu Ngi̍t-pún chhai li̍t-lin-chṳ ha só sat-chṳ ke thi-fông hàng-chṳn khî-va̍k, chhṳ Nai-liòng Sṳ̀-thoi khôi-sṳ́ sṳ̂-hàng, to Mìn-chhṳ chhû-khì vì-chṳ́.