跳至內容

Liu̍k-chhà

Chhiùng Wikipedia lòi
Liu̍k-chhà.
Liu̍k-chhà.

Liu̍k-chhà (綠茶, Green Tea) he chhà-ya̍p ke yit-chúng. Kîn-ko sat-chhiâng, yû-nyén, kôn-châu, thai-phu-fûn pha̍k hâu thot lo̍k, chim pau heu vì liu̍k thông liu̍k chhà. Liu̍k chhà thûng-ko sat chhiâng kûng ngi ke m̀-thùng khó fûn-vì si chúng: tsháu chhiâng chhà, tsin chhiâng chhà, fûng chhiâng chhà, sai chhiâng chhà. Khì-chûng tsháu chhiâng he tông-chhièn Chûng-koet liu̍k chhà chṳ-chok kûng ngi chûng chui kóng-fàm sṳ́-yung ke yit-chúng, chit chiông chhà-ya̍p siên ya̍p chhai 120 ngiap shì thu chó-yu ke thiet kho chûng fân tsháu, sṳ́ khì súi fûn san sṳt, sṳ́ khì pien tet mièn ngiôn, yî phien cho hìn. Chhòn-thúng kûng ngi vì thù sú fân tsháu, hien-thoi vì kî hài fân tsháu.