Lo̍k-thò

Chhiùng Wikipedia lòi
Lo̍k-thò
Lo̍k-thò
Lo̍k-thò fûn-phu.

Lo̍k-thò he Lo̍k-thò-khô Lo̍k-thò-su̍k ke thung-vu̍t, chṳ́-yû lióng-chúng, phi-khûng nèn khôi-pit, chiuk-yû ngiuk-thiap-phì, sṳt-ha̍p chhai Sâ-mo̍k chûng hàng-chéu, poi-yû ngiuk-fûng, vi-yû sâm-sṳt, só-yî mò-fi kî-hot, hí-khó tô-ngit mò-hot, yit-tán ngi-kien súi-chhó, khó-yî thai-liong yím-súi. Só-yî phî chhṳ̂n-fû "Sâ-mo̍k-chṳ̂-chû". Sên-fa̍t chhai sâ-mo̍k piên-yèn ke Ngìn-lui chó-chhôi kûng-ngièn-chhièn sâm-chhiên-ngièn yí-kîn khôi-sṳ́ sùn-yông lo̍k-thò, chok-vì yi̍t-chhuk, yû hí-tô koet-kâ yí-lai lo̍k-thò vi-sâng ke lo̍k-thò mu̍k-mìn, sṳm-chṳ yû lo̍k-thò khì-pîn.

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sên-fa̍t fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sên-fa̍t fông-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vî-hia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]