跳至內容

Louis Pasteur

Chhiùng Wikipedia lòi

Pâ-sṳ-tet (Fap-vùn:Louis Pasteur,1822-1895) he Fap-kok mì-sâng-vu̍t-ho̍k-kâ, fa-ho̍k-kâ, mì-sâng-vu̍t-ho̍k ke chhóng-li̍p-chak chi-yit. Kî féu-ngin chhṳ-yèn fat-sên sot, thì-chhong chhi̍t-phiang se-kiún ho̍k-sot, fat-chán chhut yi-fòng chiap-chung fông-fap.

Pâ-sṳ-tet sâng chhai Fap-kok Chû-lò-sén Dollar, fu-chhîn he Nâ-pho-lùn kiûn khì-pîn-chhui ke thui-yi̍t kiûn-ngìn, heu sṳ̀n-vì hài-sióng. 1847-ngièn, Pâ-lì kô-kip sṳ̂-fam ho̍k-káu pit-ngia̍p. 1848-ngièn sṳ̀n-vì vu̍t-lí-ho̍k kau-su. 1881-ngièn khôi-sṳ́ ngiên-kiu fûng-kiéu-chṳn, 1885-ngièn ngiên-kiu chhut kám-thu̍k fûng-kiéu-chṳn yi̍t-mèu. 1887-ngièn thi-ngi-chhṳ chung-fûng. 1887-ngièn 9-ngie̍t 28-ngit sí chhai Pâ-lì.