跳至內容

Mà-chiok

Chhiùng Wikipedia lòi
Si ke ngìn chhai tá mà-chiok.

Mà-chiok (麻雀) he yit-chúng Chûng-koet ngièn-thèu ke chhet-lio̍k yù-hi. Mà-chiok chhai kok-thi ke kûi-chet m̀-thùng, than-he kî-pún muk-phêu tû-he thûng-ko yit- hì-lie̍t chì-von lâu chhí-sá kûi-chet piâng-chhut mêu-chúng thi̍t-thin chû-ha̍p ke phài-hîn, pin chú-chṳ́ tui-sú tha̍t-sṳ̀n siông-thùng muk-tit. Yù-hi chet chhung-sṳ kî-kháu, chhet-lio̍k yun-yung lâu kie-son.