跳至內容

Màn-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Màn-é

Màn-é su̍k-yî Màn-lî-muk fûn-lui ha ke vu̍t-tsúng, he yit-tsúng ngoi-kôn lui-sṳ tshòng-thiàu sà hìn-tshong ke ǹg-lui, khí yû ǹg-è ke kî-pún thi̍t-tsṳ̂n.