Mái-kû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mái-kû

Mái-kû (Ngi̍t-ngîマイク, Yîn-ngî: microphone) he yit-chúng thùng sâng-yîm von-cho thien-chṳ́ sin-ho ke von-nèn-hi.