Ngi̍t-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Ngi̍t-ngî

Ngi̍t-ngî (Ngit-ngî: 日本語 (Ngi̍t-pún-ngî)/ にほんご?) he Ngi̍t-pún kôn-fông ngî-ngièn, sû-siá thí-ne chûng tshùn-tshai tô-tsúng tsia-yung ke Hon-sṳ. Ngi̍t-ngî yù lióng-tsak péu-yîm fù-ho: Phiàng-ká-miàng, Phién-ká-miàng lâu Lò-mâ-sṳ siá-hâ Lâ-tên sṳ-mû. Ngi̍t-ngî tsú-yeu tshai Ngi̍t-pún sṳ́-yung. Ngi̍t-pún thúng-tshṳ Thòi-vân, Tsêu-siên, Tûng-nàm-â yî-khi̍p Chûng-koet phu-fun thi-khî ke sṳ̀-thoi, tông-thi ngìn pûn khiòng-pet ho̍k-si̍p kóng-tshut Ngi̍t-ngî, ya-yû pûn-ngìn khiòng-pet kói-von Ngi̍t-ngî miàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû péu[編寫 | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ngi̍t-ngî Wikipedia