跳至內容

Mân-chû-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Mân-chû-ngî

Mân-chû-ngî he Mân-chû-ngìn só sṳ́-yung ke ngî-ngièn. Su̍k-yî Â-ngì-thai ngî-ne. Mân-vùn he tshôi Mùng-kú-vùn ke kî-tshú song kâ-thiâm kói-tsông sṳ̀n ke yit-tsúng su-tshṳ̍t sû-siá ke piang-yîm vùn-sṳ.