Mé-sî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Mé-sî(Ngi̍t-ngî名刺) he phiêu-sṳ ke ngìn siang miàng lâu só-su̍k chû-chṳt, kûng-sṳ̂ Tân-vi lâu lièn-hì fông-fap ke khà-phién, sòng yung-yî sông-vu vông-lòi chhòng-ha̍p tú.