Mî-koet Fî-kien-chṳ Su̍k-thi

Chhiùng Wikipedia lòi

Mî-koet Fî-kien-chṳ Su̍k-thi (Unincorporated territories of the United States) he Mî-koet tui-yî kin-ngoi liâng-thú ke yit-chúng hàng-chṳn khî-va̍k, muk-chhièn yû Puerto Rico Chhṳ-yù-pâng (Sî-pân-ngà ngî: Estado Libre Asociado de Puerto Rico) lâu Pet Mâ-lî-â-na̍p Khiùn-tó Chhṳ-yù-pâng (Commonwealth of the Northern Mariana Islands, suk-siá CNMI).