Mî-koet Lièn-pâng Chún-phi Ne-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building.jpg
Flag of the United States Federal Reserve.svg
Seal of the United States Federal Reserve System.svg

Mî-koet Lièn-pâng Chún-phi Ne-thúng (美國聯邦準備系統, Yîn-ngî: United States Federal Reserve System) he Mî-koet ke tûng-ông ngiùn-hòng thí-ne. Yù Mî-koet koet-fi thûng-ko 1913-ngièn ke 《Lièn-pâng Chún-phi Fap-on》yì chhóng-sat, yî phit-miên chai-thu fat-sên chhàm-yòng 1907-ngièn ke ngiùn-hòng ngùi-kî. Lièn-pâng Chún-phi Ne-thúng pâu-koat: Lièn-pâng Chún-phi Ne-thúng Lî-sṳ-fi (Board of Governors of the Federal Reserve System), Lièn-pâng Kûng-khôi Sṳ-chhòng Ve-yèn-fi (Federal Open Market Committee) , Lièn-pâng Chún-phi Ngiùn-hòng (Federal Reserve Banks) yok sâm-chhiên-kâ fi-yèn ngiùn-hòng, khi̍p sâm-ke Chṳ-sûn Ve-yèn-fi (Advisory Councils). Mî-koet Lièn-pâng Chún-phi Ne-thúng he yî Sṳ̂-yû Hìn-sṳt Chû-chṳt ke hàng-sṳ́ kûng-khiung muk-tit ke sṳ̂-yàng ngiùn-hòng ne-thúng.