Man-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Manx-ngî.

Man-ngî (Gaelg fe̍t-chá Gailck), yu chhṳ̂n-vì Man Gael-ngî , he yit-chúng Celt Ngî-chhu̍k Gael Ngî-kî ke ngî-ngièn, chú-yeu sṳ́-yung-yî Man Tó, vì Chûng-kú Ireland-ngî ke heu-yí, lâu kú-thoi Pet Ireland Ulster lâu Scotland sî-nàm Dumfries lâu Galloway ke Galloway thi-khî ke Gael-ngî fông-ngièn yû vì siông-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Man-ngî Wikipedia