Mazandaran-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Mazandaran-sén.

Mâ-sông-tha̍t-là-sén (Pô-sṳ̂-ngî:استان مازندران) he Yî-lóng sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂ yit. Kì hâm-koi lióng-van sâm-chhiên chhit-pak phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vhṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu-muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]