Medellín

Chhiùng Wikipedia lòi
Medellín.

Medellín (Sî-pân-ngà-ngî: Ciudad de Medellín), vi yî Colombia tûng-nàm-phu Sṳn-pó-lò-chû, ya-he Antioquia-chû ke sú-fú, Pâ-sî chui-thai ke sàng-sṳ.

Medellín sṳ-nui ngìn-khiéu chhêu-ko 2,441,123.

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]