Meu-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Meu-é

Meu-é貓欸 she yit-chúng séu-hìn Meu-khô-thung-vu̍t,學名Felis silvestris catus, kì thí-chhûng chhiùng lióng to sṳ̍p kûng-kîn ke tû-yû. Yit-chak meu-é thai-yok khó-yî fa̍t sṳ̍p-ńg to ngi-sṳ̍p-ngièn, chui-chhòng ke ki-liu̍k she sâm-sṳ̍p-liuk ngièn. Meu-é she tién-hìn ke khie-ngiuk ke thung-vu̍t.

貓欸係一種小型貓科動物。學名