跳至內容

Meu-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Meu-é

Meu-é (貓欸) he yit-chúng séu-hìn Meu-khô-thung-vu̍t, Ho̍k-miàng: Felis silvestris catus, kì thí-chhûng chhiùng lióng to sṳ̍p kûng-kîn ke tû-yû. Yit-chak meu-é thai-yok khó-yî fa̍t sṳ̍p-ńg to ngi-sṳ̍p-ngièn, chui-chhòng ke ki-liu̍k she sâm-sṳ̍p-liuk ngièn. Meu-é she tién-hìn ke khie-ngiuk ke thung-vu̍t.