Michael Jackson

Chhiùng Wikipedia lòi
Jackson, 2006-ngièn

Michael Joe Jackson (米高積遜 1958-ngièn 8-ngie̍t 29-ngit), Mî-koet Het-ngìn kô-sên. Tan-khiuk yîm-ngo̍k 錄影帶《Thriller》為全球第一支MV.

童年經歷[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Jackson 5 時期[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2008為奧巴馬助選總統[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

This is It 影畫[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]