Michael Jackson

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
2003-ngièn ke Michael Jackson.

Michael Joe Jackson (1958-ngièn 8-ngie̍t 29-ngit – 2009-ngièn 6-ngie̍t 25-ngit), he Mî-koet yit-chak Het-ngìn kô-sú, pûn ngìn ham-cho "liù-hàng yîm-ngo̍k chṳ̂ vòng" (King of Pop). Kì tui sṳ-kie yîm-ngo̍k, vú-tho lâu sṳ̀-song tû yù tông thai kung-hien. Kì chhai 1982-ngièn fat-hàng ke yîm-ngo̍k liu̍k-yáng-tai Thriller mai-chhut 1.9 yi phién, chṳ kîm-ha hàn-he sṳ-kie mai-chhut chui tô ke yîm-ngo̍k chôn-si̍p.

Kì chhai 2009-ngièn 6-ngie̍t 25-ngit chhai Mî-koet California ke Los Angeles ko-sṳ̂n.