Middelburg, Tûng Khôi-phú-sén

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Middelburg, Tûng Khôi-phú-sén.

Middelburg, Tûng Khôi-phú-sén he Nàm-fî chûng-nàm-phu ke sàng-chṳ́n, Tûng Khôi-phú-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Yok-hon-nì-sṳ̂-páu 718 kûng-lî. mien-chit 44.76 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 18,681-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 420-ngìn. 1852-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chúng-chhu̍k[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]