Tûng Khôi-phú-sén

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tûng Khôi-phú-sén.

Tûng Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Eastern Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Oos-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 168,966 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 6,562,053-ngìn. Chui-thai sàng-sṳ Port Elizabeth.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Tûng Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]