跳至內容

Tûng Cape-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng Khôi-phú-sén)
Tûng Khôi-phú-sén.

Tûng Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Eastern Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Oos-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 168,966 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 6,562,053-ngìn. Chui-thai sàng-sṳ Port Elizabeth.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tûng Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]