Nàm-fî Hò-làn-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Nàm-fî Hò-làn-ngî.

Nàm-fî Hò-làn-ngî (Afrikaans) he Nàm-fî kin-nui ke pha̍k-ngìn chúng-chhu̍k Afrikaner-ngìn ke chú-yeu ngî-ngièn. Sṳ́-yung Nàm-fî Hò-làn-ngî ke Êu-chû yì-mìn chhai ko-hi pûn chhṳ̂n-cho "Boer" (Hò-làn-ngî chûng nùng-mìn ke yi-sṳ). Nàm-fî Hò-làn-ngî he sṳ́-yung yî Nàm-fî khi̍p Na̍p-mí-pí-â ke yit-chúng ngî-ngièn, chhai ngî-ngièn fûn-lui song he su̍k-yî Yîn-Êu Ngî-ne ke Ngit-ngì-màn Ngî-chhu̍k. Nàm-fî Hò-làn-ngî muk-chhièn he Nàm-fî hièn-fap só kûi-thin chṳ̂ sṳ̍p-yit chúng kôn-fông ngî-ngièn chûng ke yit-chûng, thùng-sṳ̀ ya-he Na̍p-mí-pí-â hièn-fap só sṳ̀n-ngin ke yit-chûng koet-kâ ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Nàm-fî Hò-làn-ngî Wikipedia