跳至內容

Nùng-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Nùng-mìn (農民) me ôn-to nùng-kâ-ngìn (農家人), he chṳ́ yung nùng-ngia̍p (pâu-koat kâng-thièn, mu̍k-ngia̍p tén-tén) lòi vì-chhṳ̀ sâng-fa̍t ke ngìn.