Milwaukee Bucks

Chhiùng Wikipedia lòi

Milwaukee Bucks he NBA ke yit ke khiù-chhui, su̍k-yî Tûng-khî Lièn-mèn ke Chûng-yông Chû.

Chhut-miàng ke khiù-yèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]