Minangkabau-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Minangkabau-ngìn.

Minangkabau-ngìn (Yin-nì-ngî : Minangkabau; Mâ-lòi-ngî : Minangkabau) liá-chak chhu̍k-khiùn he Yin-nì Sî Sumatera kô-thi ke ngièn-chhu-mìn. Kì-têu ke vùn-fa he Mû-hì ki-sṳ̀ ke, chhòi-sán lâu thú-thi he yù mû-chhîn chhòn pûn 5 yì, yèn-yì chûng-kau lâu chṳn-chhṳ sṳ-vu yù nàm-sin chóng-lî. Kîm-ha yû 400 van ngìn kî-chhu chhai Sî Sumatera, yû khì-thâ 300 van ngìn san-kî chhai Yin-nì lâu Mâ-lòi pan-tó ke hí-tô tû-sṳ lâu Sàng-chṳ́n chṳ̂ chûng.