Minangkabau-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Mí-nàm-kâ-pó-ngìn.

Mí-nàm-kâ-pó-ngìn (Minangkabau) liá-chak chhu̍k-khiùn he Yin-thu-nì-sî-â Sî-sû-mùn-tap-lia̍p-sén kô-thi ke ngièn-chhu-mìn. Kì-têu ke vùn-fa he Mû-hì ki-sṳ̀ ke, chhòi-sán lâu thú-thi he yù mû-chhîn chhòn pûn ńg-yì, yèn-yì chûng-kau lâu chṳn-chhṳ sṳ-vu yù nàm-sin chóng-lî. Kîm-ha yû si-pak van-ngìn kî-chhu chhai Sî-sû-mùn-tap-lia̍p-sén, yû khì-thâ Sâm-pak van-ngìn san-kî chhai Yin-thu-nì-sî-â lâu Mâ-lòi pan-tó ke hí-tô tû-sṳ lâu Sàng-chṳ́n chṳ̂ chûng.