跳至內容

Mitsubishi Chhṳ-thûng-chhâ Kûng-ngia̍p Kûng-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
Mitsubishi Chhṳ-thûng-chhâ Kûng-ngia̍p Kûng-sṳ̂ chúng-phu.

Mitsubishi Chhṳ-thûng-chhâ Kûng-ngia̍p Kûng-sṳ̂ he Ngit-pún ke khiam-koet khì-chhâ chṳ-chho sông, chúng-phu sat chhai Tûng-kîn. Chiet-chṳ 2011-ngièn, vì Ngit-pún thi liuk-thai khì-chhâ chṳ-chho sông, chhiòn-khiù thi sṳ̍p-liuk-thai khì-chhâ chṳ-chho sông.