Montauban

Chhiùng Wikipedia lòi
Montauban .
Montauban Vûn-chông
Montauban .

Montauban he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Midi-Pyrénées Thai-khî Tarn-et-Garonne-sén sén-fi. Chúng mien-chit 135.17 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 56,271-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]