Montréal-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Montréal-tó.
Montréal-tó.

Montréal-tó (Fap-ngî: Île de Montréal) he Kâ-nâ-thai ke tó-yí, vi-yî Saint Lawrence-hò lâu Ottawa-hò ke kâu-kie chhú, Québec-sén sî-nàm-phu, chhòng-thu 50 kûng-lî, khôn-thu 16 kûng-lî, mien-chit 499.19 phìn-fông kûng-lî, chui-kô tiám hói-pha̍t kô-thu 233-mí, 2011-ngièn ngìn-khiéu 1,886,481-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]