跳至內容

Nàm-pet-chêu

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-pet-chêu.

Nàm-pet-chêu (南北朝, 420-ngièn —589-ngièn) he Chûng-koet Li̍t-sṳ́ sông ke yit-thon sṳ̀-khì, yù 420-ngièn Liû-yi chhòn Tûng-chìn kien-li̍p Nàm-chêu Sùng khôi-sṳ́.

Kiûn-chú lie̍t-péu

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]