Nàm-ye̍t-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Nàm-ye̍t-koet he yit-chak li̍t-sṳ́ koet-kâ, chhai hien-hâ Chûng-koet nàm-phu ke Kóng-tûng lâu Kóng-sî.