跳至內容

Nèn-liòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Nèn-liòng (ἐνέργεια) chhai Vu̍t-lî-ho̍k chûng he yit-ke kiên-chiap kôn-chhat to ke vu̍t-lî-liòng. Kì vông-vông pûn sṳ-vì mêu yit-ke vu̍t-lî hì-thúng tui khì-thâ ke vu̍t-lî hì-thúng cho-kûng ke nèn-li̍t.