Nìn-yó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nìn-yó

Nìn-yó (Ngi̍t-ngî人形) he mù-fóng ngìn fe̍t thûng-vu̍t chho-hîn ke ngùan-khí.