Nò-man-thi-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Nò-man-thi-ngî

Nouormand

Koet-kâ: Fap-koet Fap-koet, 海峡群岛
Thi-khî: Nò-man-thi
Sṳ́-yung ngìn-su: ?
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-tshu̍k
Lò-man Ngî-tshu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-tshu̍k
Nò-man-thi-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1
ISO 639-2 roa
ISO 639-3

Nò-man-thi-ngî he Lò-man-tshu̍k ke yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫 | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Nò-man-thi-ngî Wikipedia