Norman-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Nò-man-thi-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Norman-ngî
Ngî-hì
Default
  • Norman-ngî
Ngî-ngièn thoi-ma
ISO 639-3

Nò-man-thi-ngî he Lò-man-tshu̍k ke yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Norman-ngî Wikipedia