Nôn-nôn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Nôn-nôn-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"暖暖區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Nôn-nôn-khî(暖暖區) he Thòi-vân Kî-lùng-sṳ ke yit-chak khî, tu yî Kî-lùng-sṳ tûng-nàm-fông, ya-he Thòi-vân tshin-tsó ke súi-ngièn-thi só-tshai.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]