Nürnberg

Chhiùng Wikipedia lòi
Nürnberg.

Nürnberg he Tet-koet Bayern-pâng Mittelfranken Hàng-chṳn-khî ke chûng-sîm sàng-sṳ, Bayern ke thi-ngi thai sàng-sṳ, kiùn chhṳ yî sú-fú mu nì het , he sṳ-kie chho̍k-miàng thai khî-ngia̍p si̍p-thòn Siemens kûng-sṳ̂ ke tan-sâng-thi. Nürnberg lâu kì ke lióng-chho chí-moi sàng-sṳ Fürth lâu Erlangen siông-lìn khi̍t-khiûn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nürnberg.
St. Sebaldus Kau-thòng lâu Nürnberg Sàng-páu.
Heilig-Geist-Spital
Pilatushaus lâu Nürnberg Sàng-páu.
Nürnberg Sông-vu-khî.

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]